logo

Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach

logolink

Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu kładą sobie za cel implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania szkół i powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie systemów nauczania na tę kompetencję.

Projekt planuje wsparcie 900 osób – 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Závěrečná videokonference

o nas

O projekcie Tržiště (Targowisko)

Tržiště jest nowoczesną interaktywną platformą OHK Liberec o zasięgu trangranicznym służącą do wspólnej komunikacji uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkół, urzędów pracy i innych uczestników rynku pracy i dziedziny edukacji. Celem jest również udzielanie aktualnych informacji i usuwanie barier.

o nas

Kontakt

+48 793 005 453

patalas@ohkliberec.cz